Súng co2 bi sắt 4.5mm M1911 WinchesterĐạn" bi sắt 4.5
Lực bắn 410